AMANZHOLOV UNIVERSITY

Университеттің миссиясы

Қазақстанның инновациялық дамуы үшін бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыру бойынша халықаралық ғылыми – білім беру кеңістігінде жетекші рөлді қамтамасыз ету. Бұл миссияны іске асыру еңбек нарығының әлемдік талаптарына сәйкес келетін заманауи технологияларды, ғылыми-педагогикалық және зерттеу қызметінің дағдыларын меңгерген Құзыретті, әлеуметтік жауапты және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудан тұрады. Бұдан басқа, миссияны іске асыру университеттің бірыңғай мәдени, білім беру, зияткерлік және инновациялық кеңістігін қалыптастыруды, Болон процесінің әлемдік үрдістері мен қағидаттарына сәйкес үздіксіз білім беру сапасын қамтамасыз етуді, белсенді халықаралық ынтымақтастықты және университет студенттері мен қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз етуді көздейді. Пайымдау: Қазақстанның инновациялық дамуындағы Университет өзін еліміздің және әлемнің үздік жоғары оқу орындарының рейтингіне кіретін ғылыми-зерттеу және білім беру орталығы ретінде көрсетеді.