12 июня 2024


Білім алушыларды жоғары білімнің беру бағдарламаларына қабылдау туралы ереже