15 мая 2024


Философия докторларын (PhD) және бейіні бойынша докторларды даярлау тәртібі туралы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ