Шығармашылық емтихандар — 2

1 Аманжолов университетінде қандай мамандық ала аламын?

Шығармашылық емтихандар - 2

Кемінде 75 балл

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01408 Дене шынықтыру және спорт (IP)

6В01405 Сауықтыру дене шынықтыру

6В01406 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

6В01404 Музыкалық білім

6В01407 Музыкалық білім (IP)

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6В01402 Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графика

Кемінде 50 балл

В033

В033 Дін және теология

6В02203 Дінтану -философия

В042

Журналистика және репортер ісі

6В03201 Журналистика