2 Сәуір 2024


ШҚУ-ДА ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ЖОБА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА

С Аманжолов атындағы ШҚУ-да тау-кен металлургиялық жабдықтың болат бөлшектерін диффузиялық термоциклді электролитті-плазмалық борирлеу әдісін әзірлеуге бағытталған жоба жүзеге асырылуда. Ғылыми бағдарламаның мақсаты – бөлшектердің тозуға төзімділігін және өнімділігін арттыру.

Жоба авторы, қауымдастырылған профессор Лейла Сулюбаеваның айтуынша, жобаның ғылыми жаңалығы – кейіннен анодты жылтыратумен легирленген болаттан жасалған тау-кен металлургиялық жабдығының бөлшектерін катодты диффузиялық термоциклді электролиттік-плазмалық борирлеудің жаңа аралас әдісі ұсыну.

Бұл кешенде үлгілер бетінің бор диффузиялық қанығуын күшейтуге ықпал етеді, осылайша оның пайдалану қасиеттерін арттырады. Жоба шеңберінде легирленген болаттан жасалған тау-кен металлургиялық жабдығының бөлшектерін диффузиялық термоциклді электролиттік-плазмалық борирлеу тәсілінің ғылыми негізі құрылымдық-фазалық жай-күйді қалыптастыру және өңдеудің технологиялық параметрлерінің өзгеруіне байланысты трибокоррозиялық сипаттамаларын өзгерту зерттеулерінің алынған нәтижелерін корреляциялау жолымен әзірленетін болады. Әзірлемелер тау-кен металлургиялық машина жасау салаларында қолданылады.