6 Желтоқсан 2023


2. Педагогикалық іс-тәжірибе бойынша күнделік есебінің үлгісі