Математика-Физика

1 Аманжолов университетінде қандай мамандық ала аламын?

Математика-Физика

Кемінде 75 балл

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

6В01503 Математика

6В01513 Математика (IP)

6В01508 Математика-Физика

6В01511 Математика-

Информатика

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

6В01518 Физика (IP)

6В01509 Физика-Информатика

Кемінде 50 балл

В054

Физика

6В05305 Қолданбалы физика, наноматериалдар және инноватика

6В05303 Ядролық физика және атомдық энергетика

В055

Математика және статистика

6В05401 Математика

В094

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11201 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау