Бакалавриат

ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫНЫҢ КОДЫ МЕН ЖІКТЕЛІМІБББ ТОБЫНЫҢ КОДЫБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТОБЫНЫҢ АТАУЫБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КОДЫ ЖӘНЕ АТАУЫАККРЕДИТТЕУ МӘРТЕБЕСІ
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В01 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
6В011 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯВ001Педагогика және психология6В01101 Педагогика және психологияАккредиттелген
6B01102 Психология (IP)
6В012 МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫВ002Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуАккредиттелген
6В01202 Мектепке дейінгі білім беру (IP)
6В013 ПӘНДІК МАМАНДАНДЫРЫЛМАҒАН МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУВ003Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Аккредиттелген
6В01302 Бастауыш білім беру (IP)
6В014 ЖАЛПЫ ДАМУДЫҢ ПӘНДІК МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУВ005Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау6В01401 Дене шынықтыру және спортАккредиттелген
6В01408 Дене шынықтыру және спорт (IP)
6В01405 Сауықтыру дене тәрбиесі Аккредиттелген
6B01406 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық
В004Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау6В01403 Бастапқы әскери дайындықАккредиттелген
В006Музыка мұғалімдерін даярлау6В01404 Музыкалық білімАккредиттелген
6В01407 Музыкалық білім (IP)
В007Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау6В01402 Кәсіптік оқыту, көркем еңбек және графикаАккредиттелген
6В015 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕР ДАЯРЛАУВ011Информатика мұғалімдерін даярлау6В01501 ИнформатикаАккредиттелген
6B01514 Информатика (IP)
В009Математика мұғалімдерін даярлау6В01503 МатематикаАккредиттелген
6B01513 Математика (IP)
6В01508 Математика-ФизикаАккредиттелген
6В01511 Математика-ИнформатикаАккредиттелген
В010Физика мұғалімдерін даярлау6В01502 ФизикаАккредиттелген
6В01509 Физика-ИнформатикаАккредиттелген
В012Химия мұғалімдерін даярлау6В01504 ХимияАккредиттелген
6В01507 Химия-БиологияАккредиттелген
В013Биология мұғалімдерін даярлау6В01505 БиологияАккредиттелген
6В01512 Биология-жаратылыстануАккредиттелген
6B01516 Биология (IP)
В014География мұғалімдерін даярлау6В01506 ГеографияАккредиттелген
6В01510 География-ТарихАккредиттелген
6B01517 География (IP)
6В016 ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕР ДАЯРЛАУВ015Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау6В01601 ТарихАккредиттелген
6В01602 Тарих және қоғамтану (IP)
6В017 ТІЛДЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ БОЙЫНША МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУВ016Қазақ тілі тілі әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01701 Қазақ тілі мен әдебиетіАккредиттелген
6В01704 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиет
В017Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау6В01702 Орыс тілі және әдебиетіАккредиттелген
6В01705 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет
В018Шет тілі мұғалімдерін даярлау6В01703 Шет тілі: екі шет тіліАккредиттелген
6В018 ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӨЗІН - ӨЗІ ТАНУ МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУВ019Әлеуметтік педагогтарды даярлау6В01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тануАккредиттелген
6B01802 Әлеуметтік педагогика (IP)
6В019 АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКАВ020Арнайы педагогика6В01901 ДефектологияАккредиттелген
6В01903 Ерте қолдау педагогикасы (IP)
6В01904 Эргопедагогика (IP)
6B01902 Арнайы педагогика (IP)
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В02 ӨНЕР ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
6В022 ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРВ033Дінтану және теология6В02203 Дінтану-философия
В034Тарих6В02202 Тарих және сандық гуманитаристика
6В023 ТІЛДЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТВ036Аударма ісі6В02301 Аударма ісіАккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В03 ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР, ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТ
6В031 ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРВ041Психология6В03101 ПсихологияАккредиттелген
6B03105 Клиникалық психологияАккредиттелген
В040Саясаттану6В03104 СаясаттануАккредиттелген
В140Халықаралық қатынастар және дипломатия6В03103 Халықаралық қатынастар
6В032 ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТВ042Журналистика және репортер ісі6В03201 ЖурналистикаАккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В04 БИЗНЕС, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
6В041 БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУВ044Менеджмент және басқару6В04101 ЭкономикаАккредиттелген
6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқаруАккредиттелген
6В04105 Менеджмент
6В04107 Экономика және басқару
В045Аудит және салық салу6В04104 Есеп және аудитАккредиттелген
6В04106 Мемлекеттік аудитАккредиттелген
В046Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі6В04102 ҚаржыАккредиттелген
6В04108 Қаржы және есеп
6В042 ҚҰҚЫҚВ049Құқық6В04201 ҚұқықтануАккредиттелген
6В04202 Сот және прокурорлық қызметАккредиттелген
6В04203 Корпоративтік заңгерАккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В05 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ, МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА
6В051 БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САБАҚТАС ҒЫЛЫМДАРВ050Биологиялық және сабақтас ғылымдар6В05101 БиологияАккредиттелген
6В052 ҚОРШАҒАН ОРТАВ052Жер туралы ғылым6В05201 ГеографияАккредиттелген
В051Қоршаған орта6В05202 ЭкологияАккредиттелген
6В05203 Гидроэкология, менеджмент және трансшекаралық су қауіпсіздігі
6В053 ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРВ053Химия6В05302 Химия және наноматериалдар
6В05304 Химиялық криминалистикалық сараптамаАккредиттелген
В054Физика6В05303 Ядролық физика және атомдық энергетикаАккредиттелген
6В05305 Қолданбалы физика, наноматериалдар және инноватикаАккредиттелген
6В054 МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКАВ055Математика және статистика6В05401 МатематикаАккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В06 АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
6В061 АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРВ057Ақпараттық технологиялар6В06102 Ақпараттық жүйелерАккредиттелген
6В06103 Компьютерлік мехатроникаАккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В07 ИНЖЕНЕРЛІК, ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАЛАРЫ
6В071 ИНЖЕНЕРИЯ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК ІСВ061Материалтану және технологиялар6В07101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясыАккредиттелген
В064Механика және металл өңдеу6В07102 Материалдарды өңдеуде және машина жасауда бағдарламалау және аппараттар
6В072 ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ӨҢДЕУ САЛАЛАРЫВ068Азық-түлік өнімдерінің өндірісі6В07201 Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша)Аккредиттелген
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ - 6В08 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ БИОРЕСУРСТАР
6В083 ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫВ079Орман шаруашылығы6В08301 Орман ресурстары, аңшылық және ара шаруашылығыАккредиттелген
БІЛІМ САЛАСЫ - 6В11 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
6В111 ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫВ091Туризм6В11101 ТуризмАккредиттелген
6В112 ГИГИЕНА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУВ094Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар6В11201 Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауАккредиттелген
Кнопка "Наверх" с иконкой