Бизнес және құқық жоғары мектебі

Бизнес және құқық жоғары мектебінде жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының миссиясы, мақсаттары мен міндеттері барлық салалар мен қызмет салаларындағы Қазақстанның экономикалық реформаларының басымдықтарына сәйкес келеді. Білім беру бағдарламалары пәнаралық және пәндік-спецификалық құзыреттердің болуымен, МЖМБС талаптарына сәйкестігімен, басқарудың барлық деңгейлерінде және ЖОО қызметінің барлық бағыттары бойынша миссияларды, мақсаттар мен міндеттерді қолдаумен, инновация мен шығармашылық үшін қолайлы жағдайлар жасауға және қолдауға бағытталуымен сипатталады.

Бизнес және құқық жоғары мектебінде Білім беру бағдарламалары бойынша дайындықты 2 кафедра жүргізеді:

  • Құқықтану кафедрасы;
  • Экономика, менеджмент және қаржы кафедрасы.

Жоғары мектептегі жұмыс оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие салаларындағы барлық қойылған міндеттерді шешуге бағытталған іс-шараларды қамтиды. Бұл іс-шаралар кешені жыл бойы барлық деңгейде жүзеге асырылды: кафедра және жоғары мектеп.

Жоғары мектептің профессорлық-оқытушылық құрамы жоғары ғылыми және тәжірибелік білікті оқытушылардан тұрады. Жоғары мектептің 2 кафедрасында 45 штаттық оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 2 ғылым академигі, 3 адам – ғылым докторлары, 2 – PhD докторлары, 21 – ғылым кандидаттары, 17- білікті оқытушылар.

Бүгінгі таңда жоғары мектеп ғылыми дәрежеліліктің орташа деңгейі 55,25% құрайды. (өткен жылы жоғары мектептің ғылыми дәрежелілігі 56,6% деңгейінде болды).

Білім беру бағдарламалары бойынша және тиісінше бағыттар бойынша дәрежелілік 50% – дан жоғары.

Жоғары мектептің кадрлық резервін дайындау мақсатында PhD докторантурада 3 адам оқуын аяқтады, яғни олар экономика, менеджмент және қаржы кафедраларының сениор-лекторлары: А.Ж.Байгужинова, Е.Б. Домалатов және Ж.М.Қадырхановалардың докторлық диссертация қорғауы жоспарланып отыр.

АПЫШЕВА АСЕЛЬ АНУАРБЕКОВНА

Бизнес және құқық жоғары мектебінің деканы

Кнопка "Наверх" с иконкой