Қорғау туралы ақпарат (8D053 «Физикалық және химиялық ғылымдар»)