16 мая 2024


стратегиялық жоспарлау комитетінің хаттамасы №1 от 04.03.2022