Сапаны қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық департаменті

Сапаны қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық департаменті

Мекен-жайы: Өскемен қ., Қазақстан к-сі, 55, №308

E-mail: dsaparova@vku.edu.kz

Телефон: +7 (7232)24-13-28 (Ішкі нөмірі -150)

Сапарова Динара Рахметовна

Директор

Сапаны қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық департаменті- Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімін біріктіретін университеттің құрылымдық бөлімшесі

Департамент қызметінің мақсаты

Жұмысының мақсаты университеттің даму бағдарламасына сәйкес орта және қысқа мерзімді кезеңдерге арналған қызметін стратегиялық жоспарлау, университеттің даму бағдарламасына сәйкес университеттің ұлттық және халықаралық рейтингтерде ТОП-қа кіруін жоспарлау және үйлестіру, БББ халықаралық аккредиттеуінен өту, университеттің халықаралық қызметін жүзеге асыру болып табылады.

Негізгі міндеттері:

Қызметінің негізгі бағыттары

— Білім беру бағдарламаларын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімдерін ұйымдастыру-әдістемелік сүйемелдеу бойынша жұмысты үйлестіру, ПОҚ, кафедраларды, университеттің жоғары мектептерін қолдау, білім беру сапасын басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша;

— Аккредиттеу агенттіктері ұсынатын ұсынымдарды орындау және ескертулерді жою бойынша университетішілік мониторинг және университеттің жоғары мектептері мен департаменттерінің қызметін бақылау;

— Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде халықаралық және Ұлттық аккредиттеу агенттіктерімен өзара іс-қимыл жасау;

— Еуропалық сапа стандарттарына сәйкес аккредиттеуден сәтті өту үшін білім беру бағдарламаларының сапасын жақсарту және өзін-өзі бағалау есептерін дайындау бойынша жоғары мектептерге кеңес беру;

— Аккредиттеу агенттіктерінің сараптамалық тобының ЖОО басшылығымен, профессор-оқытушылар құрамымен, жұмыс берушілермен және білім алушылармен сыртқы кездесулерін және сұхбаттарын ұйымдастыру;

— Халықаралық ынтымақтастық саласындағы форсайттық зерттеулерді әзірлеу;

— Мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп университет қызметкерлерін, докторанттарын, магистранттары мен студенттерін шетелге іссапарға жіберуге (жіберуге) тапсырмаларды келісу;

— Мамандарды даярлау, бірлескен оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу бағдарламалары, Баспа қызметі және шетелдік әріптестермен басқа да тікелей келісімдер саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру;

— Ынтымақтастықтың басым бағыттарын айқындау, университеттің халықаралық жоғары оқу орындары арасындағы байланыстарын перспективалық жоспарлау, жалпы университеттік деңгейде байланыс орнату үшін серіктестерді іздеу және іріктеу, бірлескен қызметтің жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге қатысу, СҚЕжХЫД құзыретіне жататын бағыттар бойынша жоғары оқу орындары арасындағы алмасулар мен байланыстарды жүзеге асыру;

— Қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес университеттің жоғары мектептеріне, кафедраларына және басқа да бөлімшелеріне Халықаралық ЖОО-аралық ынтымақтастықты жүзеге асыру бойынша жұмысты үйлестіру және көмек көрсету, СХЫжАБ құзыретіне жататын мәселелер бойынша шет елдердің оқу орындарымен (білім беру мекемелерімен) шарт бойынша университет қызметкерлерін жұмысқа тартуға жәрдемдесу.