Дүниежүзі тарихы–Құқықтану негіздері

1 Аманжолов университетінде қандай мамандық ала аламын?

Дүниежүзі тарихы – Құқықтану негіздері

кемінде 75 балл

В049

Құқық

6В04201 Құқықтану

6В04202 Сот және прокурорлық қызмет

6В04203 Корпоративтік заңгер