27 November 2023


Video of Zhanbolatova G’s defense.