Education

EDUCATIONAL ACTIVITIES

«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру қызметі өңірлік білім беру қызметтері нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыратын және қазіргі заманғы білім берудің әлемдік трендтеріне сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуге бағытталған.

«Аймақтағы академиялық артықшылық» стратегиялық бағыты аясында білім беру қызметінің негізгі міндеттері: